Komenského  3064/41, Sereď tel: 031/789 5745 mobil t-com: 0911 924 539 mobil orange: 0918 510 922 mail: riaditel@czssered.edu.sk
Vitajte na stránke CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Školský rok 2015/2016
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
MENU
Titulná strana
Žiaci
Žiacka knižka
Knižnica
Vzdelávací program
Dokumenty
Rada školy

Rodičovské spol.

Šk. aktivity
Súťaže
Zamestnanci

Fotoarchív
Fotogaléria
Kontakty
Výchovný poradca
História školy
Duchovný život
Projekty
Tlačivá na stiahnutiežiacke prezentácie


Čaro slova


Záchranári CO


Biblická olympiáda


Matematický klokan


Veľkonočné dielne


Vítanie jari


Trakovická loptička


florbal žiačky


pohár A. Merici
  
 
 

Akoby to bolo len včera, čo sme spolu s pani riaditeľkou vítali malých predškolákov na prvej hodine anglického jazyka. Prišli maličkí, niektorí možno trošku nesmelí   a plní očakávania z novej pani učiteľky, no časom sa im jazyk rozviazal a nesmelosť vystriedala zvedavosť po nových poznatkoch. Naše spoločné hodiny  boli plné radosti, tvorivosti, naučili sme sa nové slovíčka, piesne a tance. Čas letí veľmi rýchlo a pomaly sa  blíži aj koniec školského roka. Čas, kedy sa žiaci odmeňujú a hodnotia sa ich výsledky. Nebolo tomu inak ani na našej poslednej  hodine angličtiny. Malí angličtinári si z rúk pani riaditeľky slávnostne prevzali svoje prvé vysvedčenie, pani učiteľka ich odmenila sladkým prekvapením a spoločnými hrami ukončili svoj prvý školský rok.

Milí predškoláci, želáme Vám veľa úspechov aj vo Vašich nových školách.

Mgr. Z. Javorová, učiteľka anglického jazyka

 

Pre každú školu a aj rodičov je potešením, ak majú  deti, ktoré našu školu reprezentujú v rôznych oblastiach vzdelania, no aj v oblasti športu. Florbal si v súčasnosti získal veľkú obľubu u mladých ľudí a výnimkou nie sú ani naše dievčatá, ktoré reprezentujú školu v tomto športe. Víťazstvo v okresnom kole im zabezpečilo postup na krajské kolo súťaže Florbal žiačok ZŠ. Súťaž sa konala v Mestskej športovej hale v Dunajskej Strede a zúčastnilo sa jej celkovo 7 družstiev.   Naše dievčatá reprezentovali okres v tomto zložení: Bojňanská Adriana, Farská Miriam, Forgáčová Viktória, Kurbelová Miriam, Lenčéšová Lenka, Lučanová Romana, Okoličányiová Michaela, Okoličányiová Zuzana, Skupinová Laura, Ščípová Laura, Tkáčová Vanesa a Valábková Zora.  V tvrdej konkurencii  získali nádherné 2. miesto pod vedením trénera V. Kristeka a asistentky M. Lenčéšovej.  Postup na celoslovenskú súťaž im unikol o vlások. Našim úspešným florbalistkám želáme veľa elánu, síl a športového nasadenia  pri dosahovaní ďalších športových úspechov a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

Mgr. Zuzana Javorová

Divadelné predstavenie

Divadlo je umenie všestranné a krásne, a navyše, je kolektívnej povahy. Preto sme aj my, v duchu tohto hesla, navštívili so žiakmi 8. a 9. ročníka Divadlo Jána Palárika v Trnave. Život a dielo jedného z našich najvýznamnejších básnikov - Janka Kráľa - sme mohli vidieť v pútavom umeleckom stvárnení, prispôsobenom dnešnej dobe. S modernými, ale aj umeleckými prvkami jednoaktovky Divný Janko sa žiaci stotožnili a povzbudilo ich to k ďalšiemu poznávaniu divadelného umenia, z čoho sa veľmi tešíme.  

Mgr. M. Biróová

Majster prezentácií

Dňa 27.apríla 2016 sa konal na ZŠ J. A. Komenského v Seredi ďalší ročník kreatívnej súťaže Majster prezentácií, žiaci pracovali v power pointe. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V 1.kategórii žiaci 4.5.6 ročníka a v 2. kategórii žiaci 7,8,9 ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 7 škôl s 30 žiakmi, ZŠ Jana Amosa Komenského, ZŠ Juraja Fándlyho, Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi, ZŠ SNP Galanta, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava, Spojená ZŠ Sládkovičovo a Gymnazium Sereď. Našu školu reprezentovali žiačky:
V. Tkáčová 6.r., K. Kirschová 6.r., N. Kohútová 7.r. a V. Forgáčová 7.r.
K. Kirschová skončila na trťom mieste v 1. kategórii. Blahoželáme.

www.facebook.com/zs.janaamosakomenskeho/posts/1037349649685618?pnref=story

Úspechy žiakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi

               V súčasnosti sa možno ešte naliehavejšie vynára potreba viesť deti k niečomu „krásnemu“, pomôcť im hlbšie poznať literárne dielo, cibriť pamäť alebo im dať možnosť, aby si vyskúšali svoju odvahu a postavili sa pred publikum. Okresná postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Čaro slova, ktorá sa uskutočnila  v dňoch  12. – 14. apríla 2016, vytvorila priestor pre prezentáciu a tvorivý rast všetkých záujemcov o literatúru a umelecký prednes.           

      Zazneli ukážky v podaní mladších i starších recitátorských talentov z jednotlivých základných škôl.  Konkurencia bola naozaj veľká,  najmä v próze. V jednotlivých kategóriách okresnej súťaže bolo viacero umiestnení, ale len víťazi si prvenstvom zabezpečili postup na krajskú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník 2016, ktorá sa uskutoční 28. – 29. apríla 2016 v Trnave. Naša žiačka 4.ročníka Nina Dudiňáková získala 1. miesto v I. kategórii s ukážkou D. Pokornej  - Slnečnicová mama, Terezka Farská žiačka 7.ročníka 1. miesto s ukážkou T. Mešťanovej - Kráska a netvora . Zora Valábková žiačka 7.ročníka získala 2. miesto v  III. kategórii  s ukážkou  J. Stankovianskej – Dinda. Ninka a Terezka  si tak  zabezpečili postup do krajského kola a boli vybrané ako reprezentantky okresu Galanta. Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že našu školu budú  takto krásne reprezentovať aj na krajskom kole súťaže.

             Darilo sa nám i v matematických, žiakmi nie veľmi obľúbených , súťažiach. Žiak 3. ročníka Matej Kurbel uspel v matematickej Pytagoriáde, kde získal krásne 1. miesto. V mesiaci apríl prebiehala  aj celoslovenská súťaž Matematický klokan. I v tomto roku sa vyše 55 tisíc žiakov na Slovensku, medzi nimi aj žiaci našej školy, odhodlalo zmerať si sily so svojimi rovesníkmi a dokázať, že im to „páli“. Museli sa popasovať nielen s tradičnými úlohami aké všetci poznáme zo školskej matematiky ale uplatniť svoje vedomosti a hlavne logické myslenie pri riešení rôznorodých zaujímavých i zábavných úloh. Najväčšiu radosť nám urobil tretiak Matej Kurbel.  Svojím 100% výsledkom sa zaradil medzi 77 najšikovnejších matematikárov  Slovenska a vo svojej kategórii porazil  7 300 súperov.

Jarné mesiace boli vôbec bohaté na rôzne súťaže  a aktivity. Žiaci našej školy sa zapojili  i do  čitateľsko – výtvarnej súťaže  pre žiakov 2., 3., 4. ročníka základných škôl Čitateľský oriešok. Žiaci jednotlivých ročníkov si najprv prečítali dva príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník, ktoré vydáva odborné nakladateľstvo RAABE. Na konci textov našli jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa museli prelúskať, t.j. správne odpovedať na otázky súvisiace s textom. Po vypracovaní úloh pokračovali výtvarnou časťou súťaže, v ktorej mohli prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť dva prečítané príbehy do jedného jediného obrázku – skrátka vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby. Z celkového počtu takmer 13 000 prác, ktoré do súťaže zaslali základné školy z celého Slovenska, odborná porota vybrala spolu 999 kresieb. Henrieta Lenčéšová získala Ocenenie nakladateľstva RAABE – krásne 3. miesto.

 

VŠETKÝM  ÚSPEŠNÝM  ŽIAKOM   SRDEČNE  GRATULUJEME,   pedagógovia CZŠ sv.Cyrila a Metoda v Seredi.

 

 

 

 


Na bicykli bezpečneMajster prezentácií


florbal krajské kolo


majstrovstvá mesta v plávaní 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

       Mapa stránky

     Posledná aktualizácia:

 

                                                                       c&m                                         

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi