Komenského  3064/41, Sereď tel: 031/789 5745 mobil t-com: 0911 924 539 mobil orange: 0918 510 922 mail: riaditel@czssered.edu.sk
Vitajte na stránke CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi

Školský rok 2016/2017
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
MENU
Titulná strana
Žiaci
Žiacka knižka
Knižnica
Vzdelávací program
Dokumenty
Rada školy

Rodičovské spol.

Súťaže
Zamestnanci

Fotoarchív
Fotogaléria
Kontakty
Výchovný poradca
História školy
Duchovný život
Projekty
Tlačivá na stiahnutie

Konzultačné hodiny
po 13.30 na základe dohovoru s pedagógom.

žiacke prezentácie


turnaj cirkevných škôl


Čaro slova


Záchranári CO


Biblická olympiáda


Matematický klokan


Veľkonočné dielne


Vítanie jari


Trakovická loptička


florbal žiačky


pohár A. Merici
  
ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Milí rodičia predškolákov,

už o pár dní sa budete rozhodovať, na akú základnú školu zapíšete Vaše dieťa. V krásnom období detstva našich najmenších je to ten najdôležitejší okamih. Naša cirkevná základná škola už viac ako 20 rokov ponúka žiakom alternatívnu možnosť štúdia v meste. Vieme, že je správne, ak sa rodič rozhoduje slobodne, no k tomu je potrebný aj dostatok informácií o výchove a vzdelávaní na škole, oboznámenie sa s priestormi a materiálnym vybavením školy. Výhodou je tiež poznať pedagógov a vychovávateľov školy. Jedno múdre príslovie hovorí, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, a preto si Vás dovoľujeme pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 20. apríla 2017 v čase od 8,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch našej školy. Budeme radi, ak medzi nás zavítate.

Zápis žiakov do 1.ročníka na CZŠ sv. Cyrila a Metoda sa uskutoční :

 • piatok : 28. apríl 2017 od 14,00 hod. - 18,00 hod.
 • sobota: 29.apríl 2017 od 9,00 hod.- 12,00 hod.


 • Ak Vám v čase zápisu ochorie dieťa, ktoré sa má zápisu zúčastniť, musia obaja zákonní zástupcovia dieťaťa prísť dňa 28. 04. 2017 alebo 29. 04. 2017 vyplniť a podpísať potrebné dokumenty / v prípade jedného zákonného zástupcu postačí jeden podpis/. S dieťaťom sa prídete dodatočne zapísať v náhradnom termíne, ktorý si dohodnete pri odovzdaní potrebných dokumentov.

  Na zápis je potrebné priniesť:

  - občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  - rodný list dieťaťa,
  - v prípade zdravotného znevýhodnenia aj doklad o jeho znevýhodnení.

  Ing. Monika Kroláková, riaditeľka školy

  plagát
   


  Darujte deťom radosť
  Hovoríte si, že čo pomôžu Vaše 2%? Buďte si istí, že skutočne VEĽA!
  Naše spoločné 2% až 3% venujeme deťom Cirkevnej základnej školy.

  Finančné prostriedky budú použité na
  Ocenenie žiakov za ich aktivity, prospech a dochádzku
  Kultúrne aktivity pre žiakov
  Náklady na súťaže a reprezentáciu školy
  Skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu
  Skvalitnenie vybavenia tried a učební

  Stačí urobiť dva kroky. Vyplňte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy" a priložte k nemu "Potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane."
  O ostatné sa už postaráme my!

  Darujte deťom radosť a pomôžte nám oceniť ich activity.Darujte nám 2 až 3% z Vašej dane!

  S vďakou
  Spoločenstvo rodičov CZŠ
  Prváci v mestskej knižnici

  Marec je mesiacom kníh, a preto sme sa s prvákmi našej školy rozhodli navštíviť mestskú knižnicu a aj takouto formou posilniť ich lásku ku knihám. Knihy nie sú medzi našimi prvákmi ničím neznámym, ale aj napriek tomu sa niektorí z nich ocitli v knižnici po prvýkrát. Najskôr sme si spoločne zopakovali pravidlá správania sa v knižnici, a potom sme sa dozvedeli veľa nového o tom, aké rôzne knihy existujú a ako sa k nim treba správať. Počas tejto návštevy nebolo počuť len listovanie strán, ale aj mnoho nadšených rozhovorov a opisov o tom, kto akú skvelú knihu našiel. Veď také veľké množstvo krásnych knižiek nemá doma len tak hocikto. Chlapcov najviac fascinovali rôzne encyklopédie o dinosauroch, lietadlách a dievčatá sa zas ponorili do sveta rozprávkových knižiek. Z tejto návštevy žiaci neodchádzali len s príjemným zážitkom, ale aj s peknou kôpkou požičaných kníh. Veríme, že kniha sa stane ich dobrým kamarátom vo voľných chvíľach častejšie ako počítač alebo tablet a "knižniční nováčikovia" navštívia knižnicu opäť už ako jej čitatelia.

  Mgr. M. Herudová

  Vítanie pani Jari

  Keď slnko opäť zasvieti teplejšími lúčmi, je najvyšší čas vyhnať zimu a privítať krásnu zelenú jar. V záhradách už vykúkajú prvé snežienky, a to je záruka toho, že jar sa k nám už nezadržateľne blíži. I my, žiaci a učitelia 1. stupňa CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, sme s radosťou privítali pani Jar na našej škole. Celým vyučovaním nás sprevádzala jarná atmosféra. Žiaci prišli v tento deň oblečení v pestrofarebnom oblečení, pričom prevažovala zelená farba prebúdzajúcej sa jari. Vyučovanie osviežili rozmanité aktivity: ozdobili sme sa kvietkami či čelenkami z kvetov, vďaka čomu boli naše triedy a chodby krásne rozkvitnuté. Naši šikovní žiaci sa v tento deň dozvedeli nové a zaujímavé informácie prostredníctvom rôznych jarných kvízov a pracovných listov zakomponovaných do hodín matematiky, slovenského jazyka a čítania.
  V každej triede prebiehalo vyučovanie v príjemnej jarnej atmosfére. Na fotkách sa presvedčíte, že sa nám tento deň všetkým páčil a už sa tešíme na ďalšie aktivity, ktoré nás čakajú.

  Mgr. L. Kurbelová

  Máte doma predškoláka?

     Jar klope na dvere a spolu s ňou sa blíži aj čas zápisu detí do 1.ročníkov základných škôl. V krásnom období detstva našich ratolestí je to ten najdôležitejší okamih. K správnemu rozhodnutiu rodič potrebuje získať dostatok informácií. Ak máte dome predškoláka, mnohí z Vás si už iste položili otázky: Je moje dieťa zrelé do školy? Čo všetko by malo vedieť? Ako sa bude adaptovať v novom prostredí? Čo zohľadniť pri výbere vhodnej školy? Odpovede rodičia hľadajú rôzne – v materských školách, v odbornej literatúre, v spolupráci s odbornými zariadeniami, u pediatria, či v blízkom kruhu svojich rodín a priateľov. Do prvých ročníkov našej školy prichádzajú predškoláci viac ako 20 rokov. Aj my sa stretávame s podobnými otázkami pri zápise žiakov, pri návšteve rodičov, ale aj počas štúdia žiakov na našej škole.
     Preto mi dovoľte, ponúknuť Vám priateľské stretnutie v príjemnom prostredí CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi , kde získate odpovede na Vaše otázky od odborníkov na predškolskú pedagogiku dňa 16. marca 2017 o 16, 00 hod.

  Ing. Monika Kroláková, riaditeľka školy.

  Vlastiveda v múzeu

  Štvrtácke učivo v predmete vlastiveda zahŕňa aj tému: "Ako môžeme cestovať po Slovensku." Súčasné možnosti cestovania pozná každý žiak. My sme sa však dňa 1. februára 2017 preniesli do minulosti, aby sme zistili, ako sa ľudia prepravovali kedysi, keď nepoznali ani autá, ani žiadne samohybné stroje. Netradičná hodina vlastivedy nás zaviedla do mestského múzea na výstavu: "História prvej konskej a parnej železnice v Seredi."
  Vystavené dokumenty, fotografie a predmety nám prezentovali vznik a vývoj železnice na našom území v čase Uhorska a ČSR. Zo zaujímavých exponátov, ktoré si žiaci mohli pozrieť zblízka, najviac upútali ich pozornosť železničná čiapka z obdobia po r. 1918, železničné svietidlá, lampáše, signalizačné pomôcky a píšťalky. Výstavou nás sprevádzala kurátorka výstavy pani Mária Diková a počas besedy so železničiarom pánom Ervínom Rozmušom sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavostí.
  Na záver sme navštívili dopravnú kanceláriu na železničnej stanici v Seredi, kde sme sa zoznámili s prácou výpravcu. Tu mohli žiaci vidieť techniku, ktorá sa v súčasnosti používa v železničnej preprave. Získali tak komplexný obraz o tomto spôsobe prepravy od jej počiatkov až po súčasnosť.

  Mgr. Nina Dúdiková

  Kŕmenie vtáčikov

  Keď sa pozrieme von oknom, vidíme chlad, mráz, sneh. V tomto ročnom období si našu pomoc zaslúžia vtáčiky, ktoré nám celú jar a celé leto spríjemňovali pobyt v prírode svojím štebotaním. Vtáctvu môžeme pomôcť prežiť toto náročné obdobie, kedy sa v prírode nachádza menej dostupnej potravy, a preto sme sa rozhodli vtáčikom pomôcť i my, žiaci CZŠ v Seredi, a vyrobili sme im kŕmidlá. Použili sme slnečnicové jadierka, pšenicu, mak a aby nám to dobre držalo, pridali sme tuk. Takto pripravené kŕmidlásme pripevnili na špagát. Počas vyučovania sme si urobili prechádzku do parku v Seredi a s pomocou pani učiteliek sme ich upevnili na stromy. Veríme, že vtáčiky si potravu našli a nasýtili svoje brušká.

  Mgr.M.Buchová

  Viete ako vzniká animovaný film?

  Žiaci 1. stupňaCZŠ sv. Cyrila a Metoda to vedia. V pondelok 30. januára sa zúčastnili edukatívneho workshopu Filmový kabinet deťom. V pútavom interaktívnom rozhovore sa dozvedeli, čo je animácia, ako sa rodí animovaný film a kto ho vytára. Pre deti bolo pripravené pásmo animovaných filmov - príbehy plné smiechu, grotesky, nezbedníctva, ale aj poézie a hudby. Animované filmy prezentovali rôzne druhy animačných technológií. Ku všetkým boli pod pódiom na stole pripravené rekvizity. Postavičky z plôškovej, reliéfnej a bábkovej animácie, plastelína, piesok, mušličky, zootrop, farebné obrázky, flipbook, kreslená animácia - s tým všetkým sa deti zoznámili. Mali možnosť vziať si rekvizity do ruky, vytvoriť pohyb, spýtať sa na fungovanie mechanizmov.Čas strávený vo svete animovaného filmu bol pre nás poučný i zábavný zároveň.

  Mgr. Zuzana Kubányiová

  Máme víťazky krajského kola.

  Žiačky CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi opäť raz dokázali, že nielen čaro slova, ale aj práca s textom im nie je cudzia a dňa 9. 2. 2017 na Gymnáziu Angely Merici v Trnave predviedli svoj talent v krajskej súťaži v prednese katolíckej prózy a poézie s názvom - ... A Slovo bolo u Boha. Našu školu reprezentovali: Natália Kohútová, Nina Dudiňáková a Sofia Sečenová. Napriek silnej konkurencii a kvalitnému prednesu všetkých zúčastnených sa naše dve žiačky ocitli na pomyselných stupňoch víťazov. V I. kategórii v prednese poézie získala Sofia Sečenová 1. miesto a Nina Dudiňáková v II. kategórii v prednese prózy tiež získala nádherné 1. miesto. Našim úspešným recitátorkám srdečne blahoželáme a držíme im palce pri reprezentovaní školy v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v marci v Bratislave.

  Mgr. M. Herudová

   

  Výsledky piatakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v T5-2016 lepšie ako dosiahnutá priemerná úspešnosť SR.

  Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 5.ročníka ZŠ , ktoré sa konalo 23.novembra 2016, už boli rozposlané na jednotlivé ZŠ na Slovensku. Výsledky našich žiakov sú viac ako dobré. Priemerná úspešnosť školy v Slovenskom jazyku a literatúre bola 71,4 % - čo v porovnaní s priemernou úspešnosťou SR / 63,1%/ bolo viac o 8,3% . Úspešnejší oproti priemeru SR /62,3 %/ sme boli aj v druhom testovanom predmete Matematike o 2,6% viac. Priemerná úspešnosť školy v tomto predmete bola 64,9%.Najlepšie výsledky dosiahli Zuzana Javorová / SJL 100% a MAT 80% / a Matej Polák / SJL 93,3% a MAT 93,3% /. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí žiakov na T5-2016 pripravovali.

  Daj si čas

  To tu ešte nebolo


  Hurááá, dokázali sme to! Boli sme v telke! Pani učiteľka, my tomu stále nemôžeme uveriť! Takto zneli slová našich piatakov. Veď ktorý žiak ZŠ sa len tak dostane do televízie? Piatakom z Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Seredi sa to podarilo a na 25. január 2017 určite tak ľahko nezabudnú. V to ráno sme spolu vyrazili za veľkým dobrodružstvom. Čakalo nás natáčanie televíznej relácie Daj si čas. Triedu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení: Matej Polák, Matúš Bohunický, Emma Beránková a Zuzana Javorová, ktorí sa predviedli ako profesionáli, pretože tréma sa na ich výkonoch vôbec neprejavila. Musím pochváliť nielen súťažiacich, ale aj ostatných spolužiakov, ktorí ich v Mlynskej doline podporovali svojím potleskom, pokrikom, skandovaním a vytvorili tak neopakovateľnú atmosféru. Pre súťažiacich boli pripravené rôzne disciplíny, ktoré boli tematicky späté s tvorcom evolučnej teórie, Charlesom Darwinom. Napätie počas nakrúcania by sa dalo doslova krájať, pretože o víťazovi sa rozhodlo až v poslednom kvízovom kole, po ktorom našu časť publika zaplavili výskoty a nesmierna radosť. Áno, radosť z výhry, ktorú si spoločne užijeme ako trieda. Ako triedna pani učiteľka som na svojich piatakov hrdá a srdečne im blahoželáme k ich úspechu. Skvelý výkon, piataci!

  Mgr. Z. Javorová
  5. ročník turnaja o Putovný pohár Angely Merici

  V Trnave sa dňa 20.1.2017 konal tento rok už piaty ročník turnaja o Putovný pohár Angely Merici. Zúčastnili sa ho aj naši žiaci 4. a 5. ročníka, kde ukázali svoje zručnosti vo vybíjanej a v stolnom tenise. Vo vybíjanej získali 3. miesto a v stolnom tenise po napínavých štvorhrách a dvojhrách skončil náš stolnotenisový tím na krásnom 2. mieste. Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a tešíme sa, že im nechýba športový duch a nadšenie. Veríme, že v ďalšom ročníku žiaci opäť obhája svoju šikovnosť a budú si počínať rovnako dobre, ak nie aj lepšie.

  Mgr. M. Herudová

  Ples rodičov
  Milí rodičia, priatelia a priaznivci školy,
  oznamujeme Vám zmenu termínu plesu, ktorý sa uskutoční v estrádnej sále DK Sereď dňa 10.februára 2017 /v piatok/ o 19,0 hod.
  Srdečne Vás všetkých pozývame.

  plagát

  Putovný pohár dekana sereďskej farnosti

  Dňa 30. 11. 2016 sa konal na našej škole 10. ročník súťaže v stolnom tenise "Putovný pohár dekana seredskej farnosti". Súťažilo spolu 52 žiakov a všetci sa veľmi snažili. Najviac sa však darilo týmto žiakom:

  Kategória najmladší žiaci/žiačky
  1. Tomáš Polák
  2. Kristián Kurbel
  3. Denis Peško, Ema Takáčová
  
  Kategória mladší žiaci
  1. Matúš Slezák
  2. Matej Polák
  3. Šimon Cicák, Ondrej Kožuch
  
  Kategória žiačky
  1. Romana Lučanová
  2. Vanesa Tkáčová
  3. Zora Valábková, Emma Beránková
  
  Kategória žiaci
  1. Adam Bučány
  2. Patrik Široký
  3. Daniel Krivošek, Marek Kabát.
  
  Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. Vladimír Kristek

  Vianočné tvorivé dielne v Mestskom múzeu v Seredi

  Aj tento rok sme sa s deťmi zo školského klubu rozhodli navštíviť ,,Vianočné tvorivé dielne v Mestskom múzeu v Seredi". Privítala nás vôňa medovníkov a príjemná predvianočná atmosféra. Deti si mohli s pomocou lektorov ozdobiť krásne medovníky, vyrobiť trblietavé vianočné ozdoby a vyskúšať si aj prácu z hlinou a drôtom. Domov si odniesli krásne výrobky, ktoré im budú robiť radosť možno aj na vianočnom stromčeku.

  Vedomostný súťažný kvíz

  V mesiaci november sme si pre deti zo školské ho klubu pripravili ,,Vedomostný súťažný kvíz". Deti si preverili svoje vedomosti z rôznych oblastí. Svojimi správnymi odpoveďami nás presvedčili, že sú to naozaj bystré hlavičky. Určite si podobnú súťaž ešte zopakujeme.

  MIKULÁŠSKY TURNAJ VO VYBÍJANEJ

  Dňa 7.12.2016 v športovej hale Sokolovňa žiaci našej školy ukážu svoj športový talent v Mikulášskom turnaji vo vybíjanej jednotlivých družstiev. Súťažné družstvá sú vytvorené rozdelením žiakov 1. a 2. stupňa. Vzájomné zápasy družstiev 1. stupňa začínajú o 9:00h, zápasy družstiev 2. stupňa o 11,00 hod. Všetkým športovcom prajeme veľa energie, húževnatosti a športového šťastia.
  Po skončení turnaja sa žiaci vrátia späť do školy.

  "Záložka do knihy spája školy"

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave spolu s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili už 7.ročník projektu "Záložka do knihy spája školy". Cieľom česko - slovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Téma pre tento ročník znela: "Čítam, čítaš, čítame" a s veľkou radosťou sme sa tento školský rok do tohto projektu zapojili i my, žiaci CZŠ sv. Cyrila a Metoda. V októbri nám bola pridelená Základná škola s Materskou školou z obce Skačany v okrese Partizánske, pretože do projektu sa prihlásilo viac slovenských škôl a česká škola sa nám "neušla". Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy i v rámci krúžkovej činnosti vytvárali záložky rozmanitých tvarov a s využitím rozličných techník. Počas tejto výroby všetci zapojili svoju fantáziu a svoje zručnosti, aby vytvorili pekné a veselé záložky. Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania. Pripomenuli sme si význam kníh v našom živote, porozprávali sme sa o prečítaných knihách i o svojich obľúbených literárnych hrdinoch a tiež o tom, koľko múdrosti je možné do kníh ukryť. Vyrobené záložky sme poslali koncom októbra našej partnerskej škole z obce Skačany. O pár dní dorazili do našej školy v balíku záložky od nich. Všetky darované záložky máme teraz vystavené vo vestibule našej školy, kde čakajú na svojich nových majiteľov. Veríme, že záložka poteší a spríjemní čítanie každému žiakovi u nás. Už teraz sa tešíme a určite zapojíme do ďalšieho ročníka projektu "Záložka do knihy spája školy".

  Mgr. Lenka Kurbelová

  "JESŤ ZDRAVO A CHUTNE"

  Týmto heslom sme odštartovali Deň zdravej výživy. Začali sme rozhlasovou reláciou, dozvedeli sa o vyváženej strave, potrebných vitamínoch, mineráloch a vláknine. Veľa týchto potrebných látok sa nachádza v ovocí, ktoré máme veľmi radi, a práve preto sme sa rozhodli pre našich žiakov pripraviť zdravú desiatu z čerstvého ovocia a zdravých ovocných koláčikov, na ktorých sme si spoločne pochutili. Prežili sme pekný a zdravý deň, na ktorý sa už teraz tešíme o rok.

  Mgr.Monika Buchová

  PLODY JESENE

  Po slnečnom letnom čase k nám zavítala jeseň. JESEŇ s množstvom farieb, lietajúcim babím letom a bohatou úrodou plodov. Naši žiaci využili svoj potenciál a fantáziu, pomocou ktorých vyrobili prekrásne výrobky z plodov pani JESENE. Naše výrobky sme ponúkli na obdiv svojim spolužiakom, rodičom a priateľom vo vestibule školy. Vyhlásili sme aj súťaž o najkrajší výrobok, kde každý žiak mal možnosť hlasovať za výrobok, ktorý sa mu najviac páčil. Hlasy sme spočítali a výhercovia získali sladkú odmenu.

  VÝSLEDKY HLASOVANIA:

  1.miesto - PIKACHU(L.Forgácsová - 3.roč., K.Kurbelová - 2.ročník)
  2.miesto - LABUŤ(V.Poláková, V.Baričiaková, E.Pšenková, E.Takáčová - 4.roč.)
  3.miesto - ROBOT( J.Vondena, O.Kožuch, - 6.roč.)
  
  Všetkým žiakom a p.učiteľkám patrí veľké ĎAKUJEME.

  Mgr.Monika Buchová
  Folklórna Sereď

  Dňa 24.10.2016 sa konal jubilejný 10.ročník súťaže Folklórna Sereď, ktorej sa zúčastnila aj naša talentovaná žiačka Tamarka Gablíková(3.ročník). V.1kategórii, v ktorej súťažila aj Tamarka sa zúčastnilo mnoho žiakov z viacerých ZŠ. Ľudovými piesňami - "Bodaj by vás vy mládenci" a "Padá, padá rosička" prespievala silnú konkurenciu a získala krásne 2.miesto. Tamarke všetci srdečne blahoželáme, prajeme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

  Mgr.Monika Buchová

  RIADITEĽSKÉ VOĽNO!

  Vážení rodičia,

  riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi Ing. Monika Kroláková Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z organizačno - prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno na deň 18. novembra 2016 (piatok). Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň a ani školský klub detí.

  Futbalový turnaj ŠKD

  ,,Zelená je tráva, futbal to je hra..." tak znejú slová známej pesničky, ktorú určite pozná každý futbalový nadšenec. Deti neodradilo ani sychravé jesenné počasie a plné nadšenia vybehli na ihrisko. Svoje futbalové schopnosti ukázali dievčatá i chlapci. Víťazný tím si odniesol peknú odmenu a samozrejme aj každý kto sa zúčastnil. Najväčšou odmenou je najmä pocit, že sme si dobre zašportovali a urobili tak niečo pre svoje zdravie.

  MO v stolnom tenise žiakov ZŠ

  Dňa 19. 10. 2016 sa na ZŠ Dávida Meszárosa vo Veľkej Mači konali MO v stolnom tenise. Na turnaji sa predstavilo spolu 8 škôl. Našu školu reprezentovali dve družstvá: chlapci v zložení Patrik Široký, Daniel Krivošek, Adam Bučány a Marek Kabát a dievčatá Vanesa Tkáčová, Romana Lučanová a Sofia Vykopalová. Žiakom sa darilo a z turnaja si odniesli dievčatá krásne 2. miesto a chlapci 3. miesto. Tešíme sa a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

  V. Kristek

  Pokračujeme v bezplatnom vyučovaní ANJ

  Milí rodičia detí predškolákov,

  opäť aj v tomto školskom roku pokračujeme s bezplatným vyučovaním anglického jazyka pre Vaše deti . Vždy vo štvrtok od 16.30hod. v priestoroch našej školy kvalifikovaná pani učiteľka prevedie detiinteraktívnou a hravou formou základmi anglického jazyka.

  Začíname 3. novembra 2016 o 16, 30 hod. Na Vaše deti sa teší pani učiteľka s dobrou náladou a zaujímavým programom. Príďte sa zoznámiť s angličtinou prirodzenou formou do našej CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi.

  Ing. Monika Kroláková, riaditeľka školy

  Úspech na súťaži Slovensko, krajina v srdci Európy

  To, že Slovensko je našou krajinou, sa pokúsili vyjadriť svojimi projektmi a výtvarnými prácami aj žiaci a žiačky CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, ktorí sa v júni zapojili do 8. ročníka celoslovenskej súťaže Slovensko, krajina v srdci Európy. Ich práce sa niesli v duchu rozličných tém a stvárnili naše Slovensko všestrannými spôsobmi. Žiaci R. Šilhár, A. Bučány, V. Šilhárová, L. Krecinová, N. Kohútová, V. Plentová, V. Forgáčová, P. Čelková, Z. Valábková a T. Farská sa rozhodli pre priestorové stvárnenie svojho pohľadu na Slovensko, a žiaci D. Krivošek, M. Javor a M. Hošták zasa vyskúšali výtvarné spracovanie. Zo všetkých prác napokon v kategórii B (plastika, priestorové stvárnenie) zaznamenala úspech naša žiačka Laura Krecinová zo 7. ročníka.

  Ku krásnemu 1. miestu jej srdečne blahoželáme a prajeme mnoho úspechov v ďalšej tvorbe!

  Mgr. M. Biróová


  Zber elektroodpadu

  Milí žiaci, rodičia a priatelia školy, i v tomto školskom roku pokračujeme v zbere starého a nefunkčného elektroodpadu. V priestoroch školy na prízemí je umiestnená nádoba na zber drobných elektrozariadení a nádoba na zber batérií spolu s informačným panelom.  Na škole prebieha i celoročná súťaž v zbere bateriek a akumulátorov. Zbierame baterky od najmenšej do hodiniek, až po väčšie batérie do notebookov alebo telefónov. V súťaži žiaci za pozbierané použité prenosné batérie, akumulátory a elektroodpad získajú body, ktoré majú možnosť na stránke wwww.zbierambaterky.sk vymeniť za pomôcky, ktoré im môžu spestriť výchovno-vyučovací proces. Zapojme sa a chráňme spolu životné prostredie. Viac informácií o súťaži Vám poskytne p. učiteľka L. Kurbelová. Za Vašu pomoc ďakujeme

  Európsky deň jazykov a náš úspech

  26. september je Európskym dňom jazykov. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená súťaž o najlepší cudzojazyčný komiks pre základné školy. Úlohou žiakov bolo preukázať svoju výtvarnú zručnosť a cit pre dialógy v cudzom jazyku. Nielen Cirkevnú základnú školu v Seredi, ale aj mesto Sereď úspešne reprezentovala naša žiačka 5.ročníka Nina Dudiňáková. Do súťaže bolo zaslaných viac ako 200 prác z celého Slovenska a Ninka získala so svojou prácou v silnej konkurencii nádherné 3. miesto. Srdečne jej blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

  Mgr. Zuzana Javorová

  Voľby členov do Rady školy

  Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí dňa 21. novembra 2016 funkčné obdobie

  Rady školy pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 92601 Sereď


  v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi Trnavskej arcidiecézy.
  Riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, Ing. Monika Kroláková, v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a § 1 ods. 1, 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien vyhlasuje

  v ý z v u
  na voľby členov do Rady školy pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi zo zástupcov rodičov

  Rada školy má 9 členov v zložení
  -2 zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
  -1 zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,
  -3 zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
  -3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

  Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia Rady školy a riaditeľ školy určí aj miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. Riaditeľ školy písomne oznámi zriaďovateľovi školy, najneskôr do uplynutia funkčného obdobia doterajších členov rady školy, mená a priezviská zvolených zástupcov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy.

  Voľby zo zástupcov rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 29.09.2016 v zborovni školy po plenárnom RS z vybraných kandidátov jednotlivých tried.

  Ing. Monika Kroláková, riaditeľka školy

  Voľné pracovné miesta v šk.roku 2016/2017

  CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 92601 Sereď  prijme do pracovného pomeru s nástupom od 25. augusta 2016

   učiteľa 2. stupňa základnej školy, aprobácia matematika – fyzika alebo matematika - informatika

   Svoju žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom zasielajte na adresu školy:  CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 92601 Sereď  alebo elektronicky na adresu: riaditel@czssered.edu.sk

  Súťaž v Spellingu

  Takmer storočná súťaž v hláskovaní, ktorá je v Amerike čoraz populárnejšia, sa uskutočnila aj u nás. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Úlohou súťažiaceho z každej kategórie bolo naučiť sa zoznam slovnej zásoby. Každý súťažiaci si v rámci svojej kategórie ťahal slovíčka, ktoré musel za určitý čas vyspelovať.

  V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Emma Beránková, na 2. mieste Adela Srncová a na 3. mieste Viktória Dubovecká.

  V druhej kategórii, v kategórii starších žiakov, získal 1. miesto Sebastián Knézel, 2. miesto Katarína Kirschová a 3. miesto Martin Siska.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich čas, ktorý venovali príprave na túto súťaž, umiestneným gratulujeme a veríme, že sa stretneme opäť o rok.

  Ing. M Kubányiová, Mgr. Z. Javorová

  Voľné pracovné miesta v šk.roku 2016/2017

  CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 92601 Sereď  prijme do pracovného pomeru v šk. roku 2016/2017

      1. učiteľa pre primárne vzdelávanie / zastupovanie počas materskej dovolenky/
  Nástup: 25. augusta 2016

  Ďalšie požiadavky:
  - ukončené adaptačné vzdelávanie

        2. vychovávateľku do školského klubu detí / na skrátený úväzok /

  Nástup: 25. augusta 2016

   Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte v termíne do 15. júna 2016 na adresu základnej školy:

  CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 92601 Sereď  alebo elektronicky na adresu: sek.czssered@gmail.com

  Bližšie informácie na tel. č.: 031789 5745 v čase od 7,30 hod. do 14,00 hod.  Na pracovné stretnutie budú pozvaní iba uchádzači, ktorí splnia všetky požiadavky na pracovnú pozíciu.

  Stolnotenisový turnaj cirkevných škôl

  31. mája 2016 sa na našej škole organizoval 9. ročník stolnotenisového turnaja cirkevných škôl. V tomto roku sa zúčastnilo 6 družstiev z Bratislavskej, Trnavskej a Nitrianskej arcidiecézy. Výsledky turnaja:

  1. miesto: Spojená ZŠ de La Salle Bratislava

  2. miesto: ZŠ sv. Marka Nitra

  2. miesto: Piaristické gymnázium Jozefa Kalazanského Nitra

  4. miesto: CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď B

  5. miesto: ZŠ A. Merici Trnava

  6. miesto: CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď A

  Najlepší hráč turnaja: Richard Magušín (ZŠ sv. Marka Nitra)

  Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa na budúci rok, na jubilejný 10. ročník turnaja.

  Cena Slovenského učeného tovarišstva

  Radosť z toho, že mladí ľudia nachádzajú cestičky k literárnemu umeniu, vyjadrili organizátori XVIII. ročníka literárnej súťaže O cenu Slovenského učeného tovarišstva. To, že medzi mladými má literatúra stále svoje miesto, dokázala aj naša žiačka Adriana Bojňanská. Na slávnostnom vyhodnotení súťaže, organizovanej Literárnym klubom Bernolák v spolupráci s mestom Trnava a Maticou slovenskou, bola Adriana ocenená 3. miestom v kategórii próza. Blahoželáme a prajeme veľa nápadov do ďalšej literárnej tvorby.

   Mgr. M. Biróová

  Škola v prírode - Bojnice

  Štvrtáci CZŠ sv. Cyrila a Metoda strávili druhý májový týždeň v škole v prírode  v Bojniciach. Autobusom sme sa prepravili do krásneho prostredia rekreačného strediska - Hotel Hlboké len 4 km od mesta Bojnice v oblasti Hornej Nitry na východných svahoch Malej Magury. Okolo samé lesy. Po ubytovaní a obede sme sa zoznámili s animátorkami. „Domča“ a „Šiška“ pre nás každé popoludnie a večer pripravovali zaujímavý a pútavý animačný program. Deti sa rozdelili do dvoch tímov a pri vzájomnom súťažení si užili veľa zábavy. V dopoludňajších hodinách sme mávali vyučovanie, ktoré sme, ak nám to počasie dovolilo, absolvovali na čerstvom vzduchu. Samozrejme nesmel chýbať výlet na Bojnický zámok. Cesta na zámok bola trošku náročnejšia. Počas pútavej prehliadky sa deti dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o zámku a jeho pôvodných obyvateľoch. Posledný deň nás čakala opekačka a vyhodnotenie jednotlivých aktivít.

  Škola v prírode je vždy pre deti takým „bobríkom odvahy“, pretože sú v mnohých veciach ponechaní na seba, musia riešiť situácie, ktoré inak za nich rozhodujú rodičia... Aj preto sme radi, že náš pobyt prebehol naozaj bezproblémovo. Môžeme konštatovať, že sa všetci naši žiaci zvládli prispôsobiť zmeneným podmienkam aj prostrediu a domov sa tak vrátili plní pekných zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať.

   
   

  Akoby to bolo len včera, čo sme spolu s pani riaditeľkou vítali malých predškolákov na prvej hodine anglického jazyka. Prišli maličkí, niektorí možno trošku nesmelí   a plní očakávania z novej pani učiteľky, no časom sa im jazyk rozviazal a nesmelosť vystriedala zvedavosť po nových poznatkoch. Naše spoločné hodiny  boli plné radosti, tvorivosti, naučili sme sa nové slovíčka, piesne a tance. Čas letí veľmi rýchlo a pomaly sa  blíži aj koniec školského roka. Čas, kedy sa žiaci odmeňujú a hodnotia sa ich výsledky. Nebolo tomu inak ani na našej poslednej  hodine angličtiny. Malí angličtinári si z rúk pani riaditeľky slávnostne prevzali svoje prvé vysvedčenie, pani učiteľka ich odmenila sladkým prekvapením a spoločnými hrami ukončili svoj prvý školský rok.

  Milí predškoláci, želáme Vám veľa úspechov aj vo Vašich nových školách.

  Mgr. Z. Javorová, učiteľka anglického jazyka

   

   

   

   


  cena Slovenského učeného tovarišstva


  pohár primátora


  ŠVP Bojnice


  Na bicykli bezpečne  Majster prezentácií


  florbal krajské kolo


  majstrovstvá mesta v plávaní   

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

         Mapa stránky

       Posledná aktualizácia:

   

                                                                         c&m                                         

  Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi